Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg
  • Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации;
  • Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета;
  • Попълване и подаване на данъчни декларации;
  • Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии;
  • Данъчни консултации.
Close Menu