Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

В областта на ТРЗ и HR услугите предлагаме:

 • Цялостно администриране на персонала от назначаването до прекратяването с изготвянето на всички съпътстващи документи /молби, допълнителни споразумения, заповеди и др./.
  Управление на възнагражденията,  изготвяне на ведомости и рекапитулации за всички видове осигурени лица.
 • Подаване на уведомления по чл. 62  и чл. 123 от Кодекса на труда.
 • Подаване на декларации образец  1 и 6.
 • Подаване на декларации по чл. 55 и чл. 73 по ЗДДФЛ.
 • Подаване на болнични и всички видове приложения към НОИ.
 • Цялостно съдействие при проверки от НОИ, НАП и Инспекция по труда.
 • Изготвяне на платежни документи.
 • Изготвяне на годишни данъчни декларации на физическите лица.
 • Цялостно съдействие на дружествата които кандидатстват по обществени поръчки.
 • Изготвяне на длъжностни характеристики, правилници, инструкции и др. Документи свързани  с HR процесите в компанията.
 • Консултации в областта на ТРЗ и HR услугите от специалисти в областта на трудовото и осигурителното право.
 • При сключен договор с дружество Ай Би Корп ЕООД получавате HR доклад за документалното състояниe на вашето дружество. Докладът е безплатен за дружества сключили договор за външно обслужване за минимум 12 месеца.
 • За всички наши клиенти сключили договор до 31.12.2019 г., предлагаме преференциални цени.
 • На ваше разположение са Юрисконсулт и Специалисти в областта на трудовото, данъчното и осигурителното право.
 • За контакти Вероника Методиева – Човешки Ресурси
 • Тел. 02/980-22-99
Close Menu