Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg
  • Съставяне на годишен финансов отчет по НСФОМСП и МСС с всички необходими приложения;
  • Съставяне на годишен отчет за дейността за нуждите на НСИ и НАП и подаването му по електронен път;
  • Съставяне на годишна данъчна декларация и подаването й по електронен път към НАП;
  • Представяне на годишните отчети пред законовите им получатели – НАП, НСИ, Търговски регистър, Министерство на правосъдието и др.
Close Menu