Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

Доверете се на нашия екип

Предимство на Ай Би Корп е съчетанието между богатия професионален опит на екипа и  желанието за постигане на поставените цели. Често опитът е съчетаван с нетрадиционни и иновативни решения и подходи.

Услуги

Предлагаме нашите експертни услуги в следните направления: 

Счетоводно обслужване

Пълно счетоводно обслужване за юридически и физически лица, компании занимаващи се с услуги и търговия.

Годишно приключване

Съставяне на годишни финансови отчети и представяне пред законовите им получатели.

Данъци и данъчни консултации

Данъчни консултации. Определяне на размер на данъци по действащи данъчни закони, изготвяне и подаване на съответните документи.

Личен състав и човешки ресурси

Извършване на всички необходими действия във връзка с наемане на служители, обслужване на трудови договори и подготовка на документи.

+
обслужвани фирми
+
часа работа
+
чаши кафе
IBCorp

Ай Би Корп ЕООД

Повече от 14 години опит.

Широк кръг от специалисти в областта на финансите и счетоводството.

Широк кръг от външни консултанти на разположение на екипа и клиентите ни. 

 

Защо да изберете нас?

Опитен екип

Предимство на компанията е богатият опит на екипа и съчетаването му с желание за постигане на максимално добър резултат във всяка дейност.

Избор на подходяща стратегия

При работата с всеки клиент се избира най-подходящата стратегия, като често опитът се съчетава с нетрадиционни и иновативни решения и подходи.

Персонално отношение

За нас всеки клиент е специален и неговите нужди се разглеждат индивидуално, като се търси най-добрия подход и стратегия за постигане на зададената цел.

Нашите клиенти

Доверие, подкрепено с доверие! 

За работата с нас

Счетоводната къща разполага с изключително отзивчив екип от специалисти, чиито съвети винаги са полезни и коректни. Персоналното отношение и желанието да помогнат е винаги налице. Препоръчваме „Ай Би Корп“ като надежден партньор
Красимир Гатев
Експерт Дисижънс ООД
Доверили сме счетоводното обслужване на "Лактима" на "Ай Би Корп", както и обслужването на личен състав. Доверието, което гласуваме е напълно оправдано и ние разчитаме на техния професионализъм и в ежедневната работа и в извънредни ситуации.
Георги Георгиев
Лактима ЕАД
Close Menu