Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ГФО 2019г
съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

Наименование: ДЗЗД Еско Спорт
ЕИК: 176938566
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Манастирски ливади” 98А
Съставител: Силвия Николова

Наименование: ДЗЗД Енергийна ефективност 2018
ЕИК: 177285965
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. “Васил Левски” 89
Съставител: Силвия Николова

Наименование: ДЗЗД Зимен дворец 2017
ЕИК: 177206640
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Козлодуй” 82
Съставител: Силвия Николова

Наименование: ДЗЗД Нове
ЕИК: 177138709
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Лозенска планина” 17-19
Съставител: Силвия Николова

Наименование: ДЗЗД Обнова
ЕИК: 177139280
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. “Витоша” 40
Съставител: Силвия Николова

Наименование: ДЗЗД ПК Инженеринг
ЕИК: 177157346
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Лозенска планина” 17-19
Съставител: Силвия Николова

Наименование: Регионално депо – Велико Търново 2015 ДЗЗД
ЕИК: 176937023
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Ралевица” 98
Съставител: Силвия Николова

Наименование: ДЗЗД Фестивална 2016
ЕИК: 177000626
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Лозенска планина” 17-19
Съставител: Силвия Николова

Close Menu