Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

ДРУЖЕСТВОТО

Ай Би Корп ЕООД е създадено през 2004г. като дружество, което обслужва счетоводно и юридически компании от холдингова група, развив

ащи дейност в различни сфери на икономиката, след което дейността се разраства и с обслужване на външни клиенти. 

Компанията се развива постепенно като привлича специалисти в различни области и разширява портфолиото от услуги, които предлага. Екипът на Ай Би Корп ЕООД е млад и динамичен, съставен от висококвалифицирани специалисти с богат и разностранен опит.

Ай Би Корп ЕООД осъществява пълно счетоводно обслужване съгласно действащото законодателство на РБългария и в съответствие с международните счетоводни стандарти; 

Компанията предлага консултации и обслужване в областта на човешките ресурси. 

НАШАТА ВИЗИЯ:

Както настоящето, така бъдещето на компанията ще бъде свързано с постоянния стремеж за развитие, стремеж към качествено и навременно изпълнение на целите поставени пред екипа, съобразени с изискванията на клиентите.

Предимство на Ай Би Корп е съчетанието между богатия професионален опит на екипа и желанието му за постигане на поставените цели, като често опита е съчетаван с нетрадиционни и иновативни решения и подходи.

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

Професионализъм във всеки и във всичко. Постоянно се стремим да се усъвършенстваме, да се развиваме в областите на нашата дейност.

Амбиция – движещ мотив на екипа на Ай Би Корп EООД, караща ни да полагаме усилия и да се стремим към успех във всяко едно начинание, във всяка сфера на дейност.

Работа в екип, като всяка индивидуалност се съчетава с колегиалност.  

ЕКИП:

Екипът на Ай Би Корп е съставен от специалисти с богат и разностранен опит. Можете да разчитате на експертизата ни и личното отношение към работата с всеки клиент. 

 

Close Menu