Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ГФО 2021г
съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

Наименование: ДЗЗД Пи Ем Пи Варна
ЕИК: 177469890
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Ралевица” 98А
Съставител: Георги Танев

Наименование: ДЗЗД Пи Ем Пи Шумен
ЕИК: 177469876
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Ралевица” 98А
Съставител: Георги Танев

Наименование: ДЗЗД Пи Ем Пи Карнобат
ЕИК: 177469926
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Ралевица” 98А
Съставител: Георги Танев

Наименование: Регионално депо – Велико Търново 2015 ДЗЗД
ЕИК: 176937023
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Лозенска планина” 17-19
Съставител: Георги Танев

Наименование: ДЗЗД Пи Ем Пи Панагюрище
ЕИК: 177469901
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Ралевица” 98А
Съставител: Георги Танев

Close Menu