Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ – ГФО 2020г
съгласно чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството

Наименование: ДЗЗД Фестивална 2016
ЕИК: 177000626
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Лозенска планина” 17-19
Съставител: Георги Танев

Наименование: ДЗЗД Еско Спорт
ЕИК: 176938566
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Манастирски ливади” 98А
Съставител: Георги Танев

Наименование: ДЗЗД Зимен дворец 2017
ЕИК: 177206640
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Козлодуй” 82
Съставител: Георги Танев

Наименование: Регионално депо – Велико Търново 2015 ДЗЗД
ЕИК: 176937023
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Ралевица” 98
Съставител: Георги Танев

Наименование: Климентина ДЗЗД
ЕИК: 177157314
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Лозенска планина” 119
Съставител: Георги Танев

Наименование: ДЗЗД ЕМ Твърдица 2018
ЕИК: 177336089
Седалище и адрес на управление: България, гр. София, ул. “Ралевица” 98
Съставител: Георги Танев

Close Menu