Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

Екипът на Ай Би Корп е съставен от специалисти с богат и разностранен опит. Можете да разчитате на експертизата ни и личното отношение към работата с всеки клиент. 

Валя Велинова

Управител

Силвия Николова

Главен счетоводител

Вероника Методиева

Мениджър човешки ресурси

Мирослав Бейков

Финансов директор

Ваня Милотинова

счетоводител

Георги Танев

счетоводител

Венислава Карачомакова

счетоводител

Андреана Никова

счетоводител

Петя Пеева

специалист ТРЗ

Светлана Табакова

счетоводител

Кремена Маринова

счетоводител

Владислава Петрова

специалист ТРЗ

Цветелина Димитрова

Специалист ТРЗ

Close Menu