Обадете ни се: +359 2 980 22 99 / Пишете ни: office@ibcorp.bg

Екипът на Ай Би Корп е съставен от специалисти с богат и разностранен опит. Можете да разчитате на експертизата ни и личното отношение към работата с всеки клиент. 

Мирослав Бейков

Управител

Георги Танев

Главен счетоводител

Вероника Методиева

Мениджър човешки ресурси

Close Menu